1) Nabízíme široké pokrytí trhu

Náš časopis je na trhu již téměř patnáct let, oslovuje manažery s rozhodovacími pravomocemi z řad uživatelů obalů jednotlivých průmyslových odvětví, výrobců a dodavatelů obalů, balicích materiálů, balicích linek i dalších obalových technologií, zástupce odborných institucí, svazů i škol a v neposlední řadě také ateliérů konstrukčního a grafického designu.

Náklad 7000 výtisků publikace Svět balení je distribuován na český i slovenský odborný trh. Jednotlivá vydaní pravidelně směřují také na odborné akce, jako jsou veletrhy, kongresy či konference doma i v zahraničí, kde je již tradičním mediálním partnerem. V České republice je to především jediný český a slovenský obalový kongres Obalko a obalová soutěž PACKSTAR.

2) Náš časopis směřuje k zainteresovaným čtenářům

Více než dvě třetiny výtisků Světa balení směřují k uživatelům obalů. Především tato skupina potřebuje co nejvíce informací od dalších čtenářů, ale současně i dodavatelů informací do Světa balení, kterými jsou výrobci a dodavatelé obalů, balicích a polygrafických strojů, identifikačních a značících zařízení či logistických systémů.

naklad_ctenari

Vzhledem k tomu, že obaly jsou dnes neodmyslitelnou součástí výroby rychloobrátkového zboží, automobilového a strojírenského průmyslu, high-tech odvětví, maloobchodu i služeb, uživatelská základna se stále rozšiřuje.

3) Svět balení zná profesionály s největší potřebou informací

Zahraniční firmy vstupující na český obalový trh hledají potřebné informace právě na stránkách Světa balení. Téměř polovinu našich čtenářů z řad uživatelů obalů tvoří zástupci potravinářského průmyslu, o tu druhou se dělí těsným poměrem zástupci nápojového a spotřebního průmyslu. S odstupem pak následují představitelé oblasti automobilového průmyslu, strojírenství, farmacie, kosmetiky a obchodu.

 

Informace o možnostech prezentace vám ráda sdělí:

Magdaléna Jindrová

Mobil: +420 603 140 197

E-mail: magdalena.jindrova@atoz.cz

 

Media informace:

Kompletní media informace časopisu naleznete zde

Publikační kalendář pro rok 2017 naleznete zde.

Rozměry inzerce naleznete zde.