Vánoční úklid s re:Balíkem

Vánoce jsou obdobím spojeným s balíky, balíčky a krabicemi mnoha různých tvarů, rozměrů a obsahů. Přichází v nich objednané dary a některé předměty do nich také záměrně esteticky balíme. V průběhu letošních Vánoc a zejména po jejich skončení však můžeme poslat i poměrně netradiční zásilku – tzv. re:Balík. Jedná se o krabici, kterou lze naplnit nepotřebným a hlavně i neroztříděným domácím elektroodpadem či bateriemi a zdarma ji poštou odeslat k vytřídění a následné ekologické recyklaci.

re:Balík může poslat zdarma kdokoliv z celé České republiky. Stačí zmíněnou krabici s neroztříděným elektrozařízením a přenosnými bateriemi nebo akumulátory odnést na jakoukoliv pobočku České pošty. Musí mít minimální rozměr 15 x 10,5 cm a maximální velikost v součtu všech tří stran nesmí překročit 300 cm. Pro váhu zásilky je stanové maximum 20 kilogramů. V podstatě jedinou a poslední povinností je nalepit na balík vygenerovaný a vytisknutý štítek s adresou, který lze získat online. Krabice se takto dostane do kolektivního systému, který její obsah vytřídí a následně zajistí ekologickou likvidaci všeho, co obsahovala. Každý, kdo takto přispěje k správnému třídění, získá zpětně potvrzení, že jeho odpad byl ekologicky recyklován.

Službu re:Balík zprostředkovává neziskově hospodařící akciová společnost REMA Systém. Je neziskově hospodařící akciovou společností, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail