Rychlá změna formátu na blistrovačkách Z.Pack

Blistrovací stroje řad Z.Pack 4 a Z.Pack 5 od německé společnosti Zahoransky jsou nyní volitelně vybaveny centrálním vřetenem pro jednoduché reprodukovatelné nastavení šířky blistrovací fólie. Šířku lze měnit jedním pohybem.

Změna formátů obalů se obvykle provádí pomocí standardních ručních ventilů, což je ve srovnání s novým řešením časově náročnější, zvláště pokud je třeba upravit více os. Nové nastavení prostřednictvím centrálního vřetena zkracuje tento proces, což usnadňuje změnu formátu a snižuje prostoje.

Číslo řady označuje délku dopravního řetězu v metrech. Řešení je vhodné zejména pro výrobu blistrů s častou změnou formátu. V závislosti na formátu může být změna dokončena během 30 minut. Maximální formát činí 192 x 294 mm s tloušťkou blistru 40 mm a možností rozšíření až na 60 mm. Výkon je až dvacet cyklů za minutu. Stroje jsou určeny pro blistrování nepotravinářských výrobků, jako jsou kancelářské potřeby, nářadí, lepidla, osvětlovací zařízení, elektrické komponenty, kosmetické a hygienické výrobky.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail