Distributor slovenských Májek se brání žalobě Hamé

Společnost CBA Nuget podala odvolání proti předběžnému opatření, kterým Městský soud v Praze pozastavil distribuci potravinářských výrobků slovenské společnosti Tatrakon s označením Májka, Pali a Morca Della. Soud tak rozhodl na základě žaloby společnosti Hamé. CBA Nuget ve svém odvolání uvádí, že obal výrobků společnosti Tatrakon obsahuje vícero odlišných prvků od obalů, pod nimiž prodává své výrobky Hamé. Průměrný spotřebitel je tedy podle odvolání schopen odlišit výrobky jedné společnosti od výrobků druhé firmy.

Spor mezi společností Hamé a CBA Nuget začal tím, že čeští celníci na podnět Hamé začátkem března 2017 zabavili ve skladech 73 767 kusů paštik a masných výrobků značek Májka, Morca Della a Pali, které vyrobil Tatrakon. „Celní správa ale následně rozhodla o uvolnění tohoto zboží do oběhu, protože konstatovala, že potravinářské výrobky společnosti Tatrakon obsahovaly označení Májka, PALI nebo Morca Della oprávněně. Jednalo se tedy o zboží vyrobené a distribuované se souhlasem vlastníka ochranných známek Májka, PALI a Morca Della, společnosti Hamé,“ uvedl Roman Mazák, jednatel CBA Nuget.

Tatrakon je právním nástupcem bývalého státního podniku Podtratranské konzervárne, který byl součástí státního podniku Frucona s výrobnami jak v české, tak slovenské části bývalého Československa. Paštiky Májka, Pali a masný výrobek Morca Della byly v produkci na území ČR před rokem 1989 i po tomto datu a na území ČR se prodávají dosud.

Dle názoru CBA Nuget existuje mezi společnostmi Hamé a Tatrakon písemná dohoda, podle které Hamé nebude bránit společnosti Tatrakon označovat a prodávat své běžné potravinářské výrobky pod označením Májka, Pali nebo Morca Della. Kopie této dohody byla podle společnosti předložena celním orgánům ČR, které ji potvrdily a zrušily dříve vydaná celní opatření. „Zboží od Tatrakonu se objevuje běžně v distribuci velkých řetězců, jako je Tesco nebo Makro, několik let. Proti nim ale Hamé žalobu nepodalo,“ dodal Roman Mazák.

Podle CBA Nuget distribuce zmíněných potravin neporušuje ochranné známky společnosti Hamé a nejde ani o nekalosoutěžní jednání. Škodu vzniklou nemožností plnit své smluvní závazky CBA Nuget zatím vyčísluje na několik milionů korun, v případě soudního úspěchu ji bude právně vymáhat. Celý spor, včetně stanoviska společnosti Hamé, budeme i nadále sledovat.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail